DutchEnglish
Tandartspraktijk Nieuwe Steen Hoorn

Behandelingen

Vulling (caviteit)

Vullingen

U heeft een vulling nodig, als er een gedeelte van uw tand verloren is gegaan. Dat kan zijn door een gaatje, beschadiging of omdat er een stukje van de tand of kies is afgebroken. Om verdere problemen, zoals tandbederf en wortelkanaalontstekingen te voorkomen, is het verstandig om zo snel mogelijk aan de bel te trekken, zodat de tandarts u kan helpen. Bij het maken van een vulling wordt tandbederf verwijderd en vervangen door een plastisch materiaal.

Er is bij u een gaatje gevuld wat nu?

Tijdens het boren wordt er ook gezond tandbeen, dus levend en gevoelig weefsel verwijderd. Dit veroorzaakt tijdens en na het boren pijn. Een tand is opgebouwd uit een buitenste harde kap van glazuur met daaronder het poreuzere tandbeen. In het hart van de tand bevindt zich de zenuw. De zenuw is het enige levende deel van de tand en bestaat uit bloedvaatjes, zenuwtakjes en bindweefsel. De zenuwtakjes hebben vele kleinere uitlopertjes in het tandbeen. Tijdens het boren in dit tandbeen worden die uitlopertjes doorgesneden en dat veroorzaakt pijn.

Ook nadat de vulling is gelegd, kan de tand of kies nog tijdelijk pijnlijk blijven. Het is zelfs mogelijk dat u voor het boren en vullen geen enkele klacht aan de tand of kies had en dat deze na het vullen juist gevoelig is. Deze napijn kan ontstaan doordat de zenuw toch altijd in meer of mindere mate geïrriteerd raakt. Ondanks de huidige geavanceerde boor- en vultechnieken ontstaat er toch altijd wrijvingswarmte tijdens het boren. Het droogblazen van het tandbeen tijdens het vullen en de behandeling van de tand met lichaamsvreemde stoffen vormen factoren die de zenuw negatief kunnen beïnvloeden.

De napijn zal meestal bestaan uit elektrische schokjes die door de kies trekken of een verhoogde warm-koud gevoeligheid. Het gevoel van elektrische schokjes komt alleen bij amalgaamvullingen voor. Een witte vulling kan met bijten enige tijd gevoelig blijven. De napijn na het leggen van een witte vulling is vaak heviger dan na een amalgaamvulling. Dit komt doordat het witte vulmateriaal bij het hard worden, krimpt. Het materiaal trekt als het ware de wanden van het gaatje in de tand naar elkaar toe. Dit leidt tot het ontstaan van spanning in de kies, hetgeen een extra irritatie van de tandzenuw geeft.

De verdoving zal na 2 tot 5 uren uitgewerkt raken. Het is verstandig om ongeveer een uur na de behandeling, voordat de verdoving is uitgewerkt, alvast de voorgeschreven pijnstiller in te nemen of indien er niets werd voorgeschreven, naar behoefte, 1-2 tabletten paracetamol van 500 mg. De pijnstillers werken namelijk beter als ze al ingewerkt zijn voordat de pijn opkomt. Neemt de pijn na deze periode niet af of wordt hij heviger van aard, neem dan contact op met uw tandarts.

De ernst van de klachten is voornamelijk afhankelijk van de grootte van het gat dat er was, van de hoeveelheid gezond tandbeen dat is weggeboord en van het feit of er al pijn was voor het boren. De gevoeligheid bij diepe vullingen kan worden verminderd door op de bodem van het schoon geboorde gat een extra isolerende laag onder de vulling aan te brengen, een zogenaamde onderlaag of cementbodem. De periode van verhoogde gevoeligheid na het boren en vullen kan wel 4 tot 6 weken bedragen.

Na het plaatsen van deze vulling adviseren wij u gedurende 1-2 uur niets te eten of te drinken, omdat de vulling moet uitharden. Door regelmatig uw tanden te poetsen en te zorgdragen voor een goede mondhygiëne, kunt u in de meeste gevallen voorkomen dat er een caviteit ontstaat